2023.11.30.
Adózás rendje

Határidő közeleg: adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak a katásokkal üzletelőknek

Március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk az állami adóhatóság részére a kisadózók számláit befogadó, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti adózóknak (ideértve a társasházakat, de ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeket és a kisadózók tételes adójának hatálya alá tartozókat).
X